Kategori: Akışkanlar Mekaniği

Akışkanlar Mekaniği 6. Bölüm

 Viskoz Akışkanların İki Boyutlu Hareketleri:

 NAVİER-STOKES Denklemlerinin Yeniden İncelenmesi

PRANDTL Yaklaşımı

PRANDTL Denklemleri ve Çözümleri

Makalenin tamamını indirmek için buraya tıklayınız.

Akışkanlar Mekaniği 5. Bölüm

 Viskoz Akışkanların İki Boyutlu Hareketleri:

 Hareket Denklemleri:

Süreklilik Denklemi,

NAVİER-STOKES Denklemleri,

Hareket Denklemlerinin Bazı Temel Özellikleri,

Girdaplılık Kavramı, Girdaplılık Denklemi,

Sirkülasyon ve Girdaplılık

NAVİER-STOKES Denklemlerinin Örnek Çözümleri

Makalenin tamamını indirmek için buraya tıklayınız.

Akışkanlar Mekaniği 4. Bölüm

  Viskozitesiz Akışkanların İki Boyutlu Hareketleri:

 Hareket Denklemleri,

Maddenin Korunumu İlkesi: Süreklilik Denklemi,

Momentumun Korunumu İlkesi: EULER Denklemleri,

Sınır Şartları,

Hareket Denklemlerinin Çözümü, Potansiyel Akım,

Potansiyel Akımın Doğal Koordinatları,

Basit Potansiyel Akım Örnekleri:

Kaynak/Kuyu, Köşe İçinde Akım,

Karma Potansiyel Akım Örnekleri:

Duble, Girdap

Kapalı Cisimler Etrafında Akım:

RANKİN Ovali, Dairesel Silindir,

Dönen Dairesel Silindir ve Taşıma Teorisi

Makalenin tamamını indirmek için buraya tıklayınız.

Akışkanlar Mekaniği 3. Bölüm

 Bir Boyutlu Akım:

 Hareketin Özellikleri, Genel Denklemler,

Maddenin Korunumu İlkesi: Süreklilik Denklemi,

Enerjinin Korunumu İlkesi: BERNOULLİ Denklemi,

Referans Kesitler,

Gaz Akımları için Özel Bağıntılar,

Süpersonik Akım ın Gerçekleşmesi

Şok Dalgaları ve Denklemleri

Makalenin tamamını indirmek için buraya tıklayınız.

Akışkanlar Mekaniği 2. Bölüm

 Akışkan Hareketinde Temel Kabuller:

 Kontrol Yüzeyi, Kontrol Hacmi,

Sürekli Ortam Kabulü

Akışkan Hareketinin Parametreleri,

EULER, lAGRANGE Hareketi Betimleme Yöntemleri,

Hareketin İzafiliği İlkesi

Deney Yöntemleri Hava Tüneli, Su Kanalı/Havuzu,

Model Gerçek Benzeşimi

Akışkan Hareketinin Boyutsuz Parametreleri REYNOLDS MACH Sayıları

Makalenin tamamını indirmek için buraya tıklayınız.

Akışkanlar Mekaniği 1. Bölüm

Giriş, Temel Kabuller:

 Akışkanların Fiziksel özellikleri,

STOKES Hipotezi, STOKES Akışkanı,

Akışkanlar   Mekaniğinin Kısa Tarihçesi.

Makalenin tamamını indirmek için buraya tıklayınız.