Ay: Aralık, 2002

Akışkanlar Mekaniği 2. Bölüm

 Akışkan Hareketinde Temel Kabuller:

 Kontrol Yüzeyi, Kontrol Hacmi,

Sürekli Ortam Kabulü

Akışkan Hareketinin Parametreleri,

EULER, lAGRANGE Hareketi Betimleme Yöntemleri,

Hareketin İzafiliği İlkesi

Deney Yöntemleri Hava Tüneli, Su Kanalı/Havuzu,

Model Gerçek Benzeşimi

Akışkan Hareketinin Boyutsuz Parametreleri REYNOLDS MACH Sayıları

Makalenin tamamını indirmek için buraya tıklayınız.