Ay: Mayıs, 2008

İstatistik Açıklama

İstatistik Açıklama

İstatistik Açıklama ve Örnekler,

Temel İstatistik Kavramlar,

Ortalama, Ortanca (Medyan),

İstatistik ve Grafik, Grafik Biçimleri,

Erişim, Aralık, Frekans ve Mod,

Değişkenlik (Varyans), Standart Sapma

Makalenin tamamını indirmek için buraya tıklayınız.

Dağılım Fonksiyonları

 

Olasılık Değişkeni, Rasgele Değişken,

KOLMOGOROV Olasılık Aksiyomları

Kesikli ve Sürekli Olasılık Problemleri,

Olasılık Yoğunluk Fonksiyonu,

Olasılık Kütle Fonksiyonu,

Sayısal Beklentiler,

Beklenen Değer, İstatistik Ortalama

Değişkenlik (Varyans)

Aritmetik Ortalama – İstatistik Ortalama,

Moment Doğuran Fonksiyonlar,

MARKOV Eşitsizliği, ÇEBİÇEV Eşitsizliği,

Makalenin tamamını indirmek için buraya tıklayınız.