Kategori: Diferansiyel Denklemler

Kısmi Diferansiyel Denklemler 3. Bölüm

İkinci Mertebeden Kısmi Diferansiyel Denklemler

Giriş, CAUCHY Probleminin Basit Bir Hali,

CAUCHY Problemine Başka Bir Yaklaşım,

Karakteristik Doğrultular,

İkinci Mertebeden KDD lerin Tiplerinin Belirlenmesi,

Eliptik, Hiperbolik ve Parabolik KDD ler,

CAUCHY-KOVALEVSKİ Teoremi,

KDD Tipinin Çözümle İlişkisi, HADAMARD Problemi,

Karma Tipli Problemler, TRİCOMİ Problemi,

Biçimsel Çözüm Kavramı

Makalenin tamamını indirmek için buraya tıklayınız.

Adi Diferansiyel Denklemler 1. Bölüm

 Giriş ve Temel Bilgiler

 Diferansiyel Denklemlerin Ortaya Çıkışı:

 Serbest Düşme Hareketi,

Maddesel Noktanın Hareketi,

Mükemmel Elastik Yayın Doğrusal Titreşimi

İki Cisimli Kütlesel Çekim Problemi

Popülasyonların Değişimi

Arz-Talep Dengesi

Makalenin tamamını indirmek için buraya tıklayınız.

Adi Diferansiyel Denklemler 2. Bölüm

İkinci Mertebeden Lineer Diferansiyel Denklemler:

Sabit Katsayılı Lineer Diferansiyel Denklemler,

Değişken Katsayılı Lineer Diferansiyel Denklemler,

WRONSKİAN, ABEL Formülü,

GREEN Fonksiyonu,

Lineer Diferansiyel Denklemlerin Seri Çözümleri,

Tekil Noktalar Etrafında Analitik Çözüm

Makalenin tamamını indirmek için buraya tıklayınız.

Kısmi Diferansiyel Denklemler 1. Bölüm

 Giriş ve Temel Bilgiler: 

Tanımlar,

Nedensellik İlkesi Matematik Modelleme

Matematik Model Kuruluşu, KDD lerin Ortaya Çıkışı,

Mükemmel Elastik Yayın Düzlemsel Titreşimleri,

Homojen Katı Cisim İçinde Isı İletimi,

Mükemmel Elastik Akışkanların Düzlemsel Hareketi,

Kısmi Diferansiyel Denklemlerin Bazı Temel Özellikleri,

Çözüm Kavramı, Çözüm Yöntemleri

Makalenin tamamını indirmek için buraya tıklayınız.

Kısmi Diferansiyel Denklemler 2. Bölüm

Birinci Mertebeden Kısmi Diferansiyel Denklemler 

Lineer Tek Denklem,

Sanki-Lineer Tek Denklem,

CAUCHY Problemi,

Birinci Mertebeden Sanki-Lineer KDD Sistemleri

Makalenin tamamını indirmek için buraya tıklayınız.

Kısmi Diferansiyel Denklemler Ek

KDD Teorisi İçin Ek: 

FOURİER Serileri

Makalenin tamamını indirmek için buraya tıklayınız.

Kısmi Diferansiyel Denklemler 4. Bölüm

  1. İkinci Mertebeden KDD ler İçin Genel Çözüm Yöntemleri

 

Genel Bilgi,

Değişkenlere Ayırma Yöntemi,

Entegral Transformları Yöntemleri

FOURİER Entegrali,

FOURİER Transformu,

LAPLACE Transformu

Makalenin tamamını indirmek için buraya tıklayınız.