Ay: Aralık, 2004

Akışkanlar Mekaniği 6. Bölüm

 Viskoz Akışkanların İki Boyutlu Hareketleri:

 NAVİER-STOKES Denklemlerinin Yeniden İncelenmesi

PRANDTL Yaklaşımı

PRANDTL Denklemleri ve Çözümleri

Makalenin tamamını indirmek için buraya tıklayınız.

Akışkanlar Mekaniği 5. Bölüm

 Viskoz Akışkanların İki Boyutlu Hareketleri:

 Hareket Denklemleri:

Süreklilik Denklemi,

NAVİER-STOKES Denklemleri,

Hareket Denklemlerinin Bazı Temel Özellikleri,

Girdaplılık Kavramı, Girdaplılık Denklemi,

Sirkülasyon ve Girdaplılık

NAVİER-STOKES Denklemlerinin Örnek Çözümleri

Makalenin tamamını indirmek için buraya tıklayınız.

Akışkanlar Mekaniği 4. Bölüm

  Viskozitesiz Akışkanların İki Boyutlu Hareketleri:

 Hareket Denklemleri,

Maddenin Korunumu İlkesi: Süreklilik Denklemi,

Momentumun Korunumu İlkesi: EULER Denklemleri,

Sınır Şartları,

Hareket Denklemlerinin Çözümü, Potansiyel Akım,

Potansiyel Akımın Doğal Koordinatları,

Basit Potansiyel Akım Örnekleri:

Kaynak/Kuyu, Köşe İçinde Akım,

Karma Potansiyel Akım Örnekleri:

Duble, Girdap

Kapalı Cisimler Etrafında Akım:

RANKİN Ovali, Dairesel Silindir,

Dönen Dairesel Silindir ve Taşıma Teorisi

Makalenin tamamını indirmek için buraya tıklayınız.

Akışkanlar Mekaniği 3. Bölüm

 Bir Boyutlu Akım:

 Hareketin Özellikleri, Genel Denklemler,

Maddenin Korunumu İlkesi: Süreklilik Denklemi,

Enerjinin Korunumu İlkesi: BERNOULLİ Denklemi,

Referans Kesitler,

Gaz Akımları için Özel Bağıntılar,

Süpersonik Akım ın Gerçekleşmesi

Şok Dalgaları ve Denklemleri

Makalenin tamamını indirmek için buraya tıklayınız.