Ömer Erkin Peremeci

Arıza/Kaza (hazard) Fonksiyonu ve İlgili Dağılımlar

İstatistiğin günlük hayatla en yakından ilişkili ve en ilginç konularından birinden bahsedeceğiz. Her gün duyduğumuz pek çok söz, bu bölümde en basit biçimi ile ele alacağımız ARIZA/KAZA FONKSİYONU ve BAŞARISIZLIK ORANI kavramları ile yakından ilişkilidir.

Makalenin tamamını indirmek için buraya tıklayınız.

Kinematik

Giriş, Hareket, Kuvvet, Zaman Kavramları,

Maddesel Noktanın Hareketi

Yer Vektörü, Yörünge, Alınan Yol,

Maddesel Noktanın Hızı,

Teğetsel Hız, Açısal Hız, Alan Hızı,

SERRET-FRENET Formülleri

Maddesel Noktanın İvmesi,

Maddesel Noktanın Özel Hareketleri,

Katı Cismin Hareketi,

Katı Cismin Öteleme Hareketi,

Katı Cismin Dönme Hareketi,

Mutlak Hareket, Sürüklenme Hreketi, Göreli Hareket,

Dönen Eksen Takımları, CORİOLİS İvmesi

Makalenin tamamını indirmek için buraya tıklayınız.

Özel Dağılım Fonksiyonları

Giriş,

Süreksiz Dağılımlar

İkişıklı (Binom) Dağılımı, Büyük Sayılar Kuramı,

Negatif İkişıklı (Binom) Dağılımı, Geometrik Dağılım,

POİSSON Dağılımı,

Sürekli Dağılımlar

Ünform Olasılık Dağılımı,

Üstel Olasılık Dağılımı,

Makalenin tamamını indirmek için buraya tıklayınız.

İndirmek için tıklayın: Özel Dağılım Fonksiyonları

İstatistik Açıklama

İstatistik Açıklama

İstatistik Açıklama ve Örnekler,

Temel İstatistik Kavramlar,

Ortalama, Ortanca (Medyan),

İstatistik ve Grafik, Grafik Biçimleri,

Erişim, Aralık, Frekans ve Mod,

Değişkenlik (Varyans), Standart Sapma

Makalenin tamamını indirmek için buraya tıklayınız.

Dağılım Fonksiyonları

 

Olasılık Değişkeni, Rasgele Değişken,

KOLMOGOROV Olasılık Aksiyomları

Kesikli ve Sürekli Olasılık Problemleri,

Olasılık Yoğunluk Fonksiyonu,

Olasılık Kütle Fonksiyonu,

Sayısal Beklentiler,

Beklenen Değer, İstatistik Ortalama

Değişkenlik (Varyans)

Aritmetik Ortalama – İstatistik Ortalama,

Moment Doğuran Fonksiyonlar,

MARKOV Eşitsizliği, ÇEBİÇEV Eşitsizliği,

Makalenin tamamını indirmek için buraya tıklayınız.


Kuramsal Olasılığa Giriş

Kuramsal Olasılığa Giriş

Kuramsal Olasılığa Giriş, Örnek Problemler,

Tek Hamleli Olasılık Problemleri

Olasılık Tanımı, Beklenen Olay, Mümkün Olay,

Çok Hamleli Olasılık Problemleri

Olasılık Tanımı, Beklenen Olay, Mümkün Olay,

Kümeler Kuramı,

Kümeler ve Olasılık, VENN Diyagramı,

Koşullu Olasılık, BAYES Kuralı,

Kombinatorik Hesap,

Permütasyon, Kombinasyon

Makalenin tamamını indirmek için buraya tıklayınız.

Denklemlerin Köklerinin Bulunuşu

Problemin Tanımlanması,

Köklerin Yaklaşık Olarak Belirlenmesi,

Köklerin İstenen Hassaslıkla belirlenmesi,

Ardışık Daralan Aralıklar Yöntemi,

Ardışık Kirişler Yöntemi,

Bileşen Denklemler Ayırma Yöntemi

NEWTON-RAPHSON Yöntemi

Makalenin tamamını indirmek için buraya tuklayınız.

Lineer Cebirsel Denklem Sistemleri

Giriş,

Vektör Uzayları, Lineer Bağımlılık, Matrisler, Determinantlar,

CRAMER Yöntemi,

GAUSS Yöntemi, GAUSS-JORDAN Yöntemi,

Katsayılar Matrisini Çarpanlara Ayırma Yöntemleri,

CHOLESKİ Yöntemi,

İterasyon Yöntemleri

Makalenin tamamını indirmek için buraya tıklayınız.

Bölünmüş Farklar, Enterpolasyon ve Polinomlarla Yaklaşım

Bölünmüş Farklar, Enterpolasyon İşlemi,

Bölünmüş Farkların Türevle İlişkisi,

Bölünmüş Farklarla NEWTON Enterpolasyon Formülü,

Polinomlarla Yaklaşım,

NEWTON Polinomları,

LAGRANGE Polinomları,

VANDERMONDE Determinantı,

Makalenin tamamını indirmek için buraya tuklayınız.

Sonlu Farklar ve Sonlu Farklarla İşlemler

 

Sonlu Farklar,

Önedoğru, Geridoğru, Merkezsel Sonlu Farklar,

Sonlu Farklarla NEWTON Enterpolasyon Formülü,

Fark Operatörleri, Fark Operatörleri ile İşlemler,

Sayısal Türev Hesaplama,

Sayısal Entegral Hesaplama (I),

Sayısal Entegral Hesaplama (II),

Sayısal Entegral Hesaplama (III)-Serilerin Toplanması

Makalenin tamamını indirmek için buraya tıklayınız.