Kategori: Sayısal Analiz

Arıza/Kaza (hazard) Fonksiyonu ve İlgili Dağılımlar

İstatistiğin günlük hayatla en yakından ilişkili ve en ilginç konularından birinden bahsedeceğiz. Her gün duyduğumuz pek çok söz, bu bölümde en basit biçimi ile ele alacağımız ARIZA/KAZA FONKSİYONU ve BAŞARISIZLIK ORANI kavramları ile yakından ilişkilidir.

Makalenin tamamını indirmek için buraya tıklayınız.

Normal Dağılım, Lognormal Dağılım ve Uygulamaları

Konu Başlıkları :

 • Normal Dağılım ve Temel özellikleri
 • İstatistik Ortalama (Beklenen Değer), Standart Sapma, Mod, Medyan
 • Standart Normal Dağılım
 • Büküm Noktaları ve Standart Normal Dağılım için Olasılık Hesabı
 • Lineer Bağımlılık Özelliği ve Normal Dağılımların Toplamı
 • Z  değerleri Genel Normal Dağılım için Olasılık Hesabı
 • Normal Dağılımın Limit Özelliği, Merkezi Limit Teoremi ve Normal Dağılım
 • Normal Dağılım Uygulamaları
 • Lognormal Dağılım ve Normal Dağılımla İlişkisi
 • İstatistik Ortalama (Beklenen Değer), Standart Sapma, Mod, Medyan
 • Lognormal Dağılım için Z değerleri ve Olasılık Hesabı
 • Lognormal Dağılım Uygulamaları

Makalenin tamamını indirmek için buraya tıklayınız.

Sayısal Analize Giriş

Sayısal Analize Giriş:

Sayısal Analizin Görevi

Yaklaşım, Gerçek Değer ve Hata  Kavramları,

Hata Biçimleri,

Hataların Değişimi ve Birikimi,

Hata Büyüklüğü, İzafi Hata, Anlamlı Haneler,

Hata Sınırları

Makalenin tamamını indirmek için buraya tıklayınız.

Kısmi Diferansiyel Denklemlerin Sayısal Çözümü

Giriş,

Çözüm Bölgesinin Ayrıklaştırılması,

İkinci Mertebeden Sabit Katsayılı Lineer KDD,

Lineer Eliptik KDD,

Lineer Hiperbolik KDD,

Lineer Parabolik KDD,

Makalenin tamamını indirmek için buraya tıklayınız.


Adi Diferansiyel Denklemlerin Sayısal Çözümü

Giriş,

Birinci Mertebeden Adi Diferansiyel Denklemler,

EULER Yöntemi, İyileştirilmiş EULER Yöntemi,

Kapalı EULER Yöntemi,

RUNGE-KUTTA Yöntemleri

Çok Noktalı Yöntemler,

ADAMS-BASHFORD Yöntemleri,

Sonlu Fark Yöntemleri,

Yüksek Mertebeli AdiDiferansiyel Denklemler,

Makalenin tamamını indirmek için buraya tıklayınız.

Sonlu Farklar ve Sonlu Farklarla İşlemler

 

Sonlu Farklar,

Önedoğru, Geridoğru, Merkezsel Sonlu Farklar,

Sonlu Farklarla NEWTON Enterpolasyon Formülü,

Fark Operatörleri, Fark Operatörleri ile İşlemler,

Sayısal Türev Hesaplama,

Sayısal Entegral Hesaplama (I),

Sayısal Entegral Hesaplama (II),

Sayısal Entegral Hesaplama (III)-Serilerin Toplanması

Makalenin tamamını indirmek için buraya tıklayınız.

Bölünmüş Farklar, Enterpolasyon ve Polinomlarla Yaklaşım

Bölünmüş Farklar, Enterpolasyon İşlemi,

Bölünmüş Farkların Türevle İlişkisi,

Bölünmüş Farklarla NEWTON Enterpolasyon Formülü,

Polinomlarla Yaklaşım,

NEWTON Polinomları,

LAGRANGE Polinomları,

VANDERMONDE Determinantı,

Makalenin tamamını indirmek için buraya tuklayınız.

Lineer Cebirsel Denklem Sistemleri

Giriş,

Vektör Uzayları, Lineer Bağımlılık, Matrisler, Determinantlar,

CRAMER Yöntemi,

GAUSS Yöntemi, GAUSS-JORDAN Yöntemi,

Katsayılar Matrisini Çarpanlara Ayırma Yöntemleri,

CHOLESKİ Yöntemi,

İterasyon Yöntemleri

Makalenin tamamını indirmek için buraya tıklayınız.

Denklemlerin Köklerinin Bulunuşu

Problemin Tanımlanması,

Köklerin Yaklaşık Olarak Belirlenmesi,

Köklerin İstenen Hassaslıkla belirlenmesi,

Ardışık Daralan Aralıklar Yöntemi,

Ardışık Kirişler Yöntemi,

Bileşen Denklemler Ayırma Yöntemi

NEWTON-RAPHSON Yöntemi

Makalenin tamamını indirmek için buraya tuklayınız.