Kategori: Yayınlar

Arıza/Kaza (hazard) Fonksiyonu ve İlgili Dağılımlar

İstatistiğin günlük hayatla en yakından ilişkili ve en ilginç konularından birinden bahsedeceğiz. Her gün duyduğumuz pek çok söz, bu bölümde en basit biçimi ile ele alacağımız ARIZA/KAZA FONKSİYONU ve BAŞARISIZLIK ORANI kavramları ile yakından ilişkilidir.

Makalenin tamamını indirmek için buraya tıklayınız.

Normal Dağılım, Lognormal Dağılım ve Uygulamaları

Konu Başlıkları :

 • Normal Dağılım ve Temel özellikleri
 • İstatistik Ortalama (Beklenen Değer), Standart Sapma, Mod, Medyan
 • Standart Normal Dağılım
 • Büküm Noktaları ve Standart Normal Dağılım için Olasılık Hesabı
 • Lineer Bağımlılık Özelliği ve Normal Dağılımların Toplamı
 • Z  değerleri Genel Normal Dağılım için Olasılık Hesabı
 • Normal Dağılımın Limit Özelliği, Merkezi Limit Teoremi ve Normal Dağılım
 • Normal Dağılım Uygulamaları
 • Lognormal Dağılım ve Normal Dağılımla İlişkisi
 • İstatistik Ortalama (Beklenen Değer), Standart Sapma, Mod, Medyan
 • Lognormal Dağılım için Z değerleri ve Olasılık Hesabı
 • Lognormal Dağılım Uygulamaları

Makalenin tamamını indirmek için buraya tıklayınız.

Statik

Konu Başlıkları:

 • Giriş
 • Vektörler, Ağırlık Merkezi
 • Denge Denklemleri
 • Süperpozisyon İlkesi
 • Mesnet (Tepki) Kuvvetleri
 • Çubuk (Kiriş) Problemleri
 • Tek Çubuklu Sistemler, Çok çubuklu (Kafes) Sistemler
 • Ayrılmış Cisim Yöntemi, Düğüm Noktası Yöntemi
 • Kesme Kuvveti ve Eğilme Momenti Diyagramları

Makalenin tamamını indirmek için buraya tıklayınız.

İstatistik Açıklama Örnekleri

Bu bölüm İstatistik Açıklama bölümünde verilen örneklere ek olarak hazırlanmış yeni örnekler için yazılmıştır.

Tanımlar için İstatistik Açıklama bölümüne bakılabilir; buradaki problemler aynı bölümdeki konuların sırasına bağlı olarak sıralanmıştır.

Makalenin tamamını indirmek için buraya tıklayınız.

İki Rasgele Değişken ve Regresyon

İki Rasgele Değişken ve Regresyon

 1. İki Rasgele Değişken – Kovaryans, Korrelasyon. Regresyon

 

Birleşik Olasılık Fonksiyonları

İki Rasgele Değişkenin Lineer Bağlılığı

İki Rasgele Değişkenin Yeni Bir Rasgele Değişken Oluşturması

            Kesikli Birleşik Olasılık Fonksiyonları

            Sürekli Birleşik Olasılık Fonksiyonları

            Bağımsızlık, Kovaryans, Korrelasyon

            EK: Regresyon Analizi ve En Küçük Kareler Yöntemi

Makalenin tamamını indirmek için buraya tıklayınız.

Kinematik

Giriş, Hareket, Kuvvet, Zaman Kavramları,

Maddesel Noktanın Hareketi

Yer Vektörü, Yörünge, Alınan Yol,

Maddesel Noktanın Hızı,

Teğetsel Hız, Açısal Hız, Alan Hızı,

SERRET-FRENET Formülleri

Maddesel Noktanın İvmesi,

Maddesel Noktanın Özel Hareketleri,

Katı Cismin Hareketi,

Katı Cismin Öteleme Hareketi,

Katı Cismin Dönme Hareketi,

Mutlak Hareket, Sürüklenme Hreketi, Göreli Hareket,

Dönen Eksen Takımları, CORİOLİS İvmesi

Makalenin tamamını indirmek için buraya tıklayınız.

Özel Dağılım Fonksiyonları

Giriş,

Süreksiz Dağılımlar

İkişıklı (Binom) Dağılımı, Büyük Sayılar Kuramı,

Negatif İkişıklı (Binom) Dağılımı, Geometrik Dağılım,

POİSSON Dağılımı,

Sürekli Dağılımlar

Ünform Olasılık Dağılımı,

Üstel Olasılık Dağılımı,

Makalenin tamamını indirmek için buraya tıklayınız.

İndirmek için tıklayın: Özel Dağılım Fonksiyonları

İstatistik Açıklama

İstatistik Açıklama

İstatistik Açıklama ve Örnekler,

Temel İstatistik Kavramlar,

Ortalama, Ortanca (Medyan),

İstatistik ve Grafik, Grafik Biçimleri,

Erişim, Aralık, Frekans ve Mod,

Değişkenlik (Varyans), Standart Sapma

Makalenin tamamını indirmek için buraya tıklayınız.

Dağılım Fonksiyonları

 

Olasılık Değişkeni, Rasgele Değişken,

KOLMOGOROV Olasılık Aksiyomları

Kesikli ve Sürekli Olasılık Problemleri,

Olasılık Yoğunluk Fonksiyonu,

Olasılık Kütle Fonksiyonu,

Sayısal Beklentiler,

Beklenen Değer, İstatistik Ortalama

Değişkenlik (Varyans)

Aritmetik Ortalama – İstatistik Ortalama,

Moment Doğuran Fonksiyonlar,

MARKOV Eşitsizliği, ÇEBİÇEV Eşitsizliği,

Makalenin tamamını indirmek için buraya tıklayınız.


Kuramsal Olasılığa Giriş

Kuramsal Olasılığa Giriş

Kuramsal Olasılığa Giriş, Örnek Problemler,

Tek Hamleli Olasılık Problemleri

Olasılık Tanımı, Beklenen Olay, Mümkün Olay,

Çok Hamleli Olasılık Problemleri

Olasılık Tanımı, Beklenen Olay, Mümkün Olay,

Kümeler Kuramı,

Kümeler ve Olasılık, VENN Diyagramı,

Koşullu Olasılık, BAYES Kuralı,

Kombinatorik Hesap,

Permütasyon, Kombinasyon

Makalenin tamamını indirmek için buraya tıklayınız.