Site Kuralları

PEREMECI.ORG yalnızca bilimsel bilgi alışverişi için tasarlanmıştır. Her ne kadar Sanat Felsefesi, Sanat Tarihi, Müzikoloji gibi Güzel Sanatların bilgisel temellerini oluşturan konulara her zaman yer verilecekse de Sanat Yapıtlarına yer ayrılmayacaktır.

PEREMECI.ORG yalnızca bilimsel bilgiye açıktır. Diğer sözlerle söylersek bu sitede yalnızca
“Denetlenebilir ve tekrarlanabilir deneyler ya da inceleme ve gözlemlerle, bilinen ya da tahmin edilebilen hata sınırları içinde saptanmış, tercihan mümkün olabilen en iyi matematik modellerle ya da bu yapılamıyorsa temel mantık kuralları içinde kalınarak açıklanmaya çalışılmış, her türlü eleştiriye ve denetime açık, nesnel ve genel nitelikli bilgi”
yer alabilecektir. Elbette ki yukarıdaki tanım da kendi içerdiği kurallardan ötürü eleştiri ve denetime açık bir ifadedir ve ancak daha doğru bir biçimi siteye yerleştirilinceye kadar geçerli olacaktır.

PEREMECI.ORG un diğer kuralı;

“Bilenlerin bilmeyenlere karşılık beklemeksizin anlatmaya razı olması”

dır. Bu ilke hiçbir eleştiri ve denetime açık olmayacaktır ve site yaşadığı sürece kesinlikle uygulanarak sitenin temel niteliğini oluşturacaktır. Neredeyse her şeyin çıkar karşılığı yapıldığı çağımızda hiç olmazsa herkesin erişebileceği bilgilerin zaman kaybını ve maliyeti en aza indirecek şekilde, merak eden, herkese ulaştırılması ilk amaç olarak kabul edilmiştir. Site büyüyüp geliştikçe zaman kaybı ve maliyetin sıfıra yaklaştırılmasının mümkün olacağı düşünülmektedir. Aslında diğer insanlara ve mensubu bulunduğu millete hizmet ettiğini düşünmek -herhangi bir ekonomik çıkar sağlamasa da- bir mutluluk kaynağıdır ve Türk Milletinin en köklü geleneklerinden biri olarak yüzyıllardan beri yaşamaktadır.

PEREMECI.ORG bilimsel bilginin yaygınlaştırılması açısından, kurallarına uyan, herkese mükemmel bir fırsat sağlayacaktır. Herhangi bir bilimsel konuda bildiklerini başkalarının hizmetine sunmak isteyenler istedikleri uzunlukta ve istedikleri biçimde bu bilgiyi kolaylıkla ortaya koyabilecekler, o konuyla ilgili herkesin eleştirisine açık tutarak mümkün olan iyileştirmeleri yaptıktan sonra, isterlerse, yine de kitap veya başka biçimlerde yayımlayabileceklerdir.

PEREMECI.ORG da yayımlanan her metin, yukarıda belirtilen sebeplerle yazarı tarafından her an değiştirilebilir ve geliştirilebilir olacaktır.

PEREMECI.ORG un telif hakları doğrultusunda herhangi bir iddiası yoktur. Sitede yer alan her metnin sahibi o metnin yasal ve bilimsel sorumlusu kabul edildiğine göre, o metnin doğal müellifi olarak da kabul edilecektir. Bu nedenle herhangi bir PEREMECI.ORG metninden yapılabilecek yasal veya yasadışı alıntıların muhatabı doğrudan doğruya o metnin yazarı olacaktır. Diğer sözlerle PEREMECI.ORG da yayımlanmış bir metinden alıntı yapmak isteyenlerin, o metnin yazarından, isterlerse PEREMECI.ORG kanalıyla, izin almaları yeterli olacaktır. Yasadışı alıntılar durumunda ise PEREMECI.ORG a hiçbir sorumluluk yüklenemeyeceği, ilgili metnin sitede yer alabilmesi için bir ön şart olarak, o metnin yazarı tarafından kabul edilecektir.

Yanıtla