Erman Peremeci

Normal Dağılım, Lognormal Dağılım ve Uygulamaları

Konu Başlıkları :

 • Normal Dağılım ve Temel özellikleri
 • İstatistik Ortalama (Beklenen Değer), Standart Sapma, Mod, Medyan
 • Standart Normal Dağılım
 • Büküm Noktaları ve Standart Normal Dağılım için Olasılık Hesabı
 • Lineer Bağımlılık Özelliği ve Normal Dağılımların Toplamı
 • Z  değerleri Genel Normal Dağılım için Olasılık Hesabı
 • Normal Dağılımın Limit Özelliği, Merkezi Limit Teoremi ve Normal Dağılım
 • Normal Dağılım Uygulamaları
 • Lognormal Dağılım ve Normal Dağılımla İlişkisi
 • İstatistik Ortalama (Beklenen Değer), Standart Sapma, Mod, Medyan
 • Lognormal Dağılım için Z değerleri ve Olasılık Hesabı
 • Lognormal Dağılım Uygulamaları

Makalenin tamamını indirmek için buraya tıklayınız.

Statik

Konu Başlıkları:

 • Giriş
 • Vektörler, Ağırlık Merkezi
 • Denge Denklemleri
 • Süperpozisyon İlkesi
 • Mesnet (Tepki) Kuvvetleri
 • Çubuk (Kiriş) Problemleri
 • Tek Çubuklu Sistemler, Çok çubuklu (Kafes) Sistemler
 • Ayrılmış Cisim Yöntemi, Düğüm Noktası Yöntemi
 • Kesme Kuvveti ve Eğilme Momenti Diyagramları

Makalenin tamamını indirmek için buraya tıklayınız.

İstatistik Açıklama Örnekleri

Bu bölüm İstatistik Açıklama bölümünde verilen örneklere ek olarak hazırlanmış yeni örnekler için yazılmıştır.

Tanımlar için İstatistik Açıklama bölümüne bakılabilir; buradaki problemler aynı bölümdeki konuların sırasına bağlı olarak sıralanmıştır.

Makalenin tamamını indirmek için buraya tıklayınız.

İki Rasgele Değişken ve Regresyon

İki Rasgele Değişken ve Regresyon

 1. İki Rasgele Değişken – Kovaryans, Korrelasyon. Regresyon

 

Birleşik Olasılık Fonksiyonları

İki Rasgele Değişkenin Lineer Bağlılığı

İki Rasgele Değişkenin Yeni Bir Rasgele Değişken Oluşturması

            Kesikli Birleşik Olasılık Fonksiyonları

            Sürekli Birleşik Olasılık Fonksiyonları

            Bağımsızlık, Kovaryans, Korrelasyon

            EK: Regresyon Analizi ve En Küçük Kareler Yöntemi

Makalenin tamamını indirmek için buraya tıklayınız.